Người dân làm sổ đỏ trong năm 2024 được hưởng thêm quyền lợi gì?

Việc làm sổ đỏ trong năm 2024 sẽ mang lại cho người dân nhiều lợi ích đáng kể.

Lợi ích khi làm sổ đỏ trước năm 2025

Luật đất đai có hiệu lực trong năm 2024 mang đến cho người dân nhiều ưu đãi

Luật đất đai có hiệu lực trong năm 2024 mang đến cho người dân nhiều ưu đãi

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013:

“Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ”.

Hiện nay các tỉnh thành đang áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và giá đất hiện tại tăng từ 5 – 15% so với giá đất giai đoạn 2015 – 2019 nên nhiều hộ gia đình, cá nhân phải nộp thêm tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận.

Do đó, để tránh tình trạng tăng giá đất do áp dụng bảng giá đất mới, những hộ gia đình chưa có sổ đỏ mà đủ điều kiện làm sổ đỏ thì nên xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 2025.

Theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục xin đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 30 ngày kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ. Riêng với các xã miền núi, vùng sâu xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, thời gian làm thủ tục được cộng thêm 10 ngày.

Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn này vẫn còn nhanh chóng, thuận lợi.

Các hộ gia đình cần nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 2025 để tận dụng những lợi thế trên. Nếu nộp sau năm 2025, người dân không chỉ phải nộp thêm nhiều chi phí mà còn có thể gặp những phát sinh phiền toái.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ mới nhất

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ bao gồm:

– Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK.

– Các giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chuẩn bị hồ sơ làm sổ đỏ

Chuẩn bị hồ sơ làm sổ đỏ

– Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó (thông thường tài sản cần đăng ký là nhà ở).

– Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

– Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.

– Nộp bản chính giấy tờ.

Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nguoi-dan-lam-so-do-trong-nam-2024-duoc-huong-them-quyen-loi-gi-810981.html