Đàn bà chán chồng còn đáng sợ gấp trăm vạn lần đàn ông chán vợ

Đàn bà đâu phải một ngày, hai ngày vì chồng vô tâm mà đᴀ̂ᴍ ʀᴀ ᴄʜᴀ́ɴ ɴᴀ̉ɴ, muốn buông xuôi. Lý do thật sự là họ đã hi vọng chồng mình thay đổi, sống vì vợ con hơn. Nhưng rồi càng kỳ vọng lại càng thất vọng hơn mà thôi.

Đàn bà nếu như một ngày họ chẳng còn muốn hơn thua, ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ với chồng nữa thì đó chính là lúc họ thực sự ᴄʜᴀ́ɴ chồng. Lúc đó với họ hôn nhân muốn sao thì muốn, họ chẳng còn bận tâm nữa, cũng chẳng còn khóc lóc để mong có được sự quan tâm yêu thương từ chồng nữa.

Vốn dĩ thì trong một mối ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ thì khi đã không còn thì người đàn ông lúc nào là ᴄʜᴀ́ɴ vợ trước, lý do là hôn nhân nhiều năm không còn giữ được lửa như trước. Nhưng có một sự thật đó là đàn ông ᴄʜᴀ́ɴ vợ nhưng hiếm người bỏ vợ. Trong khi đó đàn bà đã ᴄʜᴀ́ɴ chồng thì họ chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt.

(ảnh minh họa)

Phụ nữ nhiều người bước chân vào hôn nhân ngoài việc có những đứa con và sự cô đơn thì họ chẳng có gì nữa hết. Mang tiếng có chồng mà như không, việc gì đến tay, bao nhiêu khó khăn ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴏ̣ᴄ cũng đến phải tự gánh vác hết.

Đàn ông thì sĩ diện cao, lúc nào ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ việc nhà, ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ giúp vợ nhưng lại cứ thích tỏ ra oai, lần nào kéo bạn về ɴʜᴀ̣̂ᴜ rồi lại hả hê:

– Chúng mày cứ để đó vợ tao dọn, trong nhà này tao coi vợ như ô sin mà thôi.

Ban đầu nghe được câu đó từ chồng thì chắc chắn người đàn bà nào cũng ᴛᴜ̉ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, khóc lóc vì chồng vô tâm với mình. Họ sẽ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴀ̆̀ɴ ɴʜᴀ̆̀ɴ với chồng của mình.

Nhưng rồi dần dà quen với vợ xᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, vô tâm của đàn ông thì đàn bà bắt đầu mặc kệ. Không phải họ ɴʜᴜ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ mà họ ᴄʜᴀ́ɴ chồng đến tận cổ. Họ không còn muốn ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ, phân định thắng thua với chồng nữa. Ở giai đoạn này chồng đi đâu, đi với ai, mấy giờ về thì đàn bà chẳng còn quan tâm…lý do là họ đã chuẩn bị tất cả để buông tay cuộc hôn nhân này rồi.

(ảnh minh họa)

Đàn bà đâu phải một ngày, hai ngày vì chồng vô tâm mà đâm ra ᴄʜᴀ́ɴ nản, muốn buông xuôi. Lý do thật sự là họ đã hi vọng chồng mình thay đổi, sống vì vợ con hơn. Nhưng rồi càng kỳ vọng lại càng thất vọng hơn mà thôi. Đàn ông vô tâm thì vẫn vô tâm nên đàn bà ᴄʜᴀ́ɴ chồng thì muốn chấm dứt ngay.

Đàn ông lúc nào mở miệng nói ᴄʜᴀ́ɴ vợ nhưng mấy ai dám bỏ vợ. Kêu ᴄʜᴀ́ɴ vợ, ra ngoài tụ tập, vui vẻ nhưng rồi sau cùng phải về nhà ăn cơm vợ nấu, ngủ trên chiếc giường của vợ. Nhưng đàn bà ᴄʜᴀ́ɴ chồng đáng sợ hơn đàn ông rất nhiều. Bởi mọi hy vọng đã tiêu tan, tình cảm cũng đã hết, sợi dây níu giữ đàn bà với cuộc hôn nhân này sắp không còn rồi.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/dan-ba-chan-chong-con-dang-so-gap-tram-van-lan-dan-ong-chan-vo-search/?id=237578